Skip to content
06-46993444 info@overgangsconsulente.com

Informatie voor werkgevers

In Nederland zijn ruim 3,9 miljoen vrouwen werkzaam. Hiervan zijn er zo`n 1,8 miljoen boven de 45 jaar ( bron: Centraal Bureau voor de statistiek).

Dorenda van Dijken, gynaecologe en voorzitter van de dutch menopause society, schat dat we op dit moment meer dan  1 miljoen werkende vrouwen hebben die te maken hebben met de overgang.

We zien dat vrouwen in de leeftijdscategorie van 45 tot 55 jaar frequenter en langer verzuimen dan mannen.

De periode van de overgang kan vier tot tien jaar duren. Een lange periode waarop de kans op uitval op de werkvloer significant hoger is.  Omdat de symptomen van de overgang en die van een burn-out vaak overeenkomen, wordt regelmatig een verkeerde diagnose gesteld met alle gevolgen van dien.

Voor u als werkgever is verzuim een kostenpost. Een gemiddelde zieke werknemer kost inclusief sociale lasten ongeveer € 250 per dag. U wilt dus onnodig verzuim zoveel mogelijk beperken.

Daarom is het voor werkgevers van belang om verzuim als gevolg van de overgang  te voorkomen. Helaas blijkt dat er vaak onvoldoende kennis over de overgang aanwezig is en dat klachten van de overgang niet altijd door de bedrijfsarts worden onderkend of door de werkgever serieus wordt genomen. En dat is jammer want hierdoor kan verzuim langer duren dan noodzakelijk is.

Dan is het belangrijk om op tijd duidelijkheid te krijgen in wat er nu precies aan de hand is.

De overgangsconsulent kan u met haar specifieke deskundigheid ondersteunen in het gezond, fit en vitaal houden van uw werknemers.

Wat kunnen wij u bieden?

  • Lezingen en workshops voor vrouwelijke werknemers in en rond de overgang
  • Lezingen en workshops voor de afdeling Human Resource en management
  • Consulten overgang op locatie
  • PMO’ s waarin de overgang wordt meegenomen voor vrouwen ouder dan 40 jaar.

Heeft u interesse? U kunt voor meer informatie contact opnemen met het secretariaat van de VVOC via info@overgangsconsulente.com

Back To Top